Er is voor alles een tijd

Zo begon het bericht van Stijn Verrept aan het Genootschap De Gouden Veer. Een bericht over de overdracht van de macht. Na veertig jaar en twintig Gouden Veren was het genoeg geweest. De juryvoorzitter gaf de fakkel door. Want inderdaad, er is voor alles een tijd.

Het Genootschap verloor zijn vader, maar kreeg er een moeder voor in de plaats.

Als een echte heer stond Stijn Verrept zijn fluwelen zitje af aan professor Dorien Van De Mieroop van KU Leuven. Dat deed hij met de onderstaande boodschap. Daaronder leest u ook het antwoord van onze nieuwe juryvoorzitter, haar intentieverklaring en een korte bio.

U merkt meteen: de Gouden Veer blijft in de allerbeste handen. Met Dorien Van De Mieroop als juryvoorzitter en Stijn Verrept als erevoorzitter van het Genootschap. Voor eeuwig en drie dagen.

De voorzitter van de Gouden Veerjury stelt zijn opvolger voor

Het idee voor de GV-wedstrijd is ontstaan aan de TEW-faculteit van de toenmalige UFSIA, nu opgegaan in de UA.

Daar leefde de overtuiging dat de toekomstige economische elite niet alleen vreemde talen moet kennen maar er ook alle belang bij heeft om die van de eigen gemeenschap goed te beheersen. En daarom werd het vak Taalvaardigheid als verplicht onderdeel in de opleiding opgenomen.

Geïnspireerd door de American Association for Business Communication – nu ABC – evolueerde het vak naar Zakelijke Communicatie. Daarbij bleef het accent liggen op de taalbeheersing als middel om een economisch doel te bereiken én bij te dragen aan betere menselijke relaties.

Voor onderwijs en onderzoek de juiste mensen aantrekken, was en is daarbij niet vanzelfsprekend. Het moeten immers taalvaardige linguïsten zijn, neerlandici, die contact hebben met of tenminste gevoelig blijken voor wat in bedrijven en andere organisaties leeft.

Toen Dorien Van De Mieroop solliciteerde, werd dan ook niet getwijfeld. En zij heeft ondertussen haar sporen meer dan verdiend, ook als jurylid bij de Gouden Veerwedstrijd.

Ik ben blij dat zij bereid is om het voorzitterschap nu van mij over te nemen en ik wens haar veel succes.

Komen en gaan. Ga ervoor, beste Dorien, met het hele team. Je zult het schitterend doen, dat is zeker.

Stijn Verrept

De nieuwe voorzitter van de Gouden Veerjury dankt haar voorganger

Heel veel dank, Stijn, voor je mooie wensen. Jij hebt me meer dan twintig jaar geleden ingewijd in het domein van de zakelijke communicatie en me de finesses van de Nederlandse taal terdege leren kennen. Als jonge mandaatassistente mocht ik je colleges volgen ter inspiratie voor mijn eigen lessen en dat was werkelijk een voorrecht. Je was immers niet voor niets de eerste niet-Amerikaan die de prestigieuze ‘Meada Gibbs Outstanding Teacher-Scholar Award’ van de Association for Business Communication mocht ontvangen! Ik dank je dan ook van ganser harte om me destijds de kans te geven om me te ontplooien in het vakgebied van de zakelijke communicatie en me nu de eer te gunnen om in je voetsporen te treden als voorzitter van de Gouden Veerjury. Het ga je goed!

Dorien Van De Mieroop

Beleidsverklaring van professor Dorien Van De Mieroop, juryvoorzitter

De Gouden Veer bestaat inmiddels meer dan vier decennia en de prijs vervulde van bij de start een pioniersrol door het belang van persuasief, vlot en correct taalgebruik voor het economische leven aan te stippen. Sinds het ontstaan van de prijs is er natuurlijk heel veel veranderd. In al die jaren zag de Gouden Veer niet alleen de mogelijkheden op het vlak van lay-out en typografie verbreden, ook zag ze de creativiteit van copywriters bloeien. Ondertussen zag ze echter ook het belang van digitale media voor communicatie toenemen en zag ze de aandacht voor een correcte taal geplaatst worden naast een toenemende interesse voor taalvariatie binnen het Nederlandse taalgebied. Hoewel die laatste veranderingen soms een bedreiging lijken te vormen voor de Gouden Veer, is het tegendeel echter waar. Ze bieden immers net kansen voor haar toekomst. Het is namelijk nog steeds zo dat creatief en weloverwogen omspringen met taal cruciaal is om mensen te overtuigen – of dat nu online of op papier gebeurt – en dat zal het ongetwijfeld nog vele decennia blijven. De Gouden Veer zal dus ook de komende jaren de traditie waarvan Stijn Verrept de bezieler is, in ere houden en het nauwkeurig wikken en wegen van woorden, argumenten, taalregisters, genre-eisen en vormgeving blijven belonen.

Over de nieuwe juryvoorzitter, professor Dorien Van De Mieroop

Dorien Van De Mieroop is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven. Ze begon haar carrière aan de Universiteit Antwerpen – destijds UFSIA – als mandaatassistente in het domein van de Nederlandse zakelijke communicatie. Onder begeleiding van Stijn Verrept leerde ze het vakgebied grondig kennen en verzorgde ze colleges aan de faculteit TEW. Daarnaast schreef ze een doctoraat met als titel: ‘Identiteitsconstructie in informatieve speeches, een multi-methodologische analyse’ met Pol Cuvelier (UA) en Geert Jacobs (UGent) als promotoren. Na een periode als doctor-assistent aan de Campus Antwerpen van de KU Leuven – destijds Lessius Hogeschool – ging ze aan de slag aan de KU Leuven. Ze doceert daar colleges in het domein van de Nederlandse taalkunde en taalbeheersing, de algemene taalkunde en de zakelijke communicatie. Daarnaast doet ze onderzoek naar taalgebruik en taalvariatie, onder andere in institutionele contexten.

Voor meer informatie, zie: https://www.arts.kuleuven.be/midi/members/dorienvandemieroop

Over de nieuwe juryvoorzitter, professor Dorien Van De Mieroop

Dorien Van De Mieroop is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven. Ze begon haar carrière aan de Universiteit Antwerpen – destijds UFSIA – als mandaatassistente in het domein van de Nederlandse zakelijke communicatie. Onder begeleiding van Stijn Verrept leerde ze het vakgebied grondig kennen en verzorgde ze colleges aan de faculteit TEW. Daarnaast schreef ze een doctoraat met als titel: ‘Identiteitsconstructie in informatieve speeches, een multi-methodologische analyse’ met Pol Cuvelier (UA) en Geert Jacobs (UGent) als promotoren. Na een periode als doctor-assistent aan de Campus Antwerpen van de KU Leuven – destijds Lessius Hogeschool – ging ze aan de slag aan de KU Leuven. Ze doceert daar colleges in het domein van de Nederlandse taalkunde en taalbeheersing, de algemene taalkunde en de zakelijke communicatie. Daarnaast doet ze onderzoek naar taalgebruik en taalvariatie, onder andere in institutionele contexten.

Voor meer informatie, zie: https://www.arts.kuleuven.be/midi/members/dorienvandemieroop