Meneer Gouden Veer, Professor Stijn Verrept

De Gouden Veer is het geesteskind van Stijn Verrept, emeritus professor aan de UFSIA (Universiteit Antwerpen).

Midden jaren zeventig wordt de jonge academicus Stijn Verrept gebeten door de zakelijke communicatie, wanneer hij het boek “Business Communication for Better Human Relations” onder ogen krijgt. Correcte taal en strategieën als instrumenten voor respectvoller omgaan met elkaar,ook in de zakelijke sfeer – het zal een rode draad blijken tijdens de universitaire loopbaan van de professor. Wij vinden het dan ook terug in 1978 in het reglement van de allereerste Gouden Veer:

De organisatoren van de wedstrijd menen dat wie op een duidelijke en prettige manier informatie verschaft, daarmee ook bijdraagt tot betere menselijke relaties. Zij zijn er bovendien van overtuigd dat wie de taal op een juiste manier hanteert, daarmee blijk geeft van waardering voor de medemens”.

Stijn Verrept schrijft in zijn lange carrière een aantal boeken en artikels over zijn vakgebied. Hij is echter in de eerste plaats een enthousiast docent. In 1998 krijgt hij van de studenten een “Gobelijntje”, de prijs voor de beste prof van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen. Stijn Verrept ontvangt ook meer officiële onderscheidingen, zoals in 2001 de “Meada Gibbs Outstanding Teacher Award” van de Association for Business Communication, en dit als eerste niet-Amerikaan. In 2002 nam het Belgisch Direct Marketing Verbond Professor Verrept op in de Hall of Fame, vanwege zijn verdiensten voor het vakgebied.

Sinds 2008 zorgt een vzw voor de organisatie van de Gouden Veer. Het Genootschap De Gouden Veer doet dit met eerbied en respect voor de geest en de letter van de prijs, zoals die door Stijn Verrept en de organiserende verenigingen zijn vastgelegd.